Autohuur Verenigde Staten

Bespaar tijd en geld. Wij vergelijken het aanbod van autoverhuurders in Verenigde Staten zodat jij dat niet hoeft te doen.

 • Kosteloos annuleren
 • Laagsteprijsgarantie
 • 8000+ ophaallocaties
Voer stad, luchthaven of treinstation in
Wij vergelijken alle bekende verhuurders

Autohuur Verenigde Staten

 1. Home
 2. Autohuur Verenigde Staten
EasyTerra is een onafhankelijke prijsvergelijker op het gebied van autoverhuur. De prijzen van de bekende autoverhuur bedrijven worden in ons systeem vergeleken, zodat u als consument altijd tegen een gunstig tarief uw huurauto bij ons kunt boeken.

Recente reviews

Gemiddelde beoordeling: 8.4 / 10
Aantal reviews: 2240
Lex Kramer
“Reservering was correct geregeld.”

“Reservering was correct geregeld. Autohuur papieren bij de balie van Thrifty in ontvangst genomen en ging allemaal vlot. Konden een auto kiezen uit de rij van het type dat we geboekt hadden. koffers ingeladen en onze reis kon beginnen. Auto ingeleverd op een andere lokatie en dit ging ook allemaal vlot en zonder problemen”

17-03-2021 13:53
Jeroen
“Fantastische service”

“Fantastische service, altijd goede aanbiedingen.”

20-03-2020 08:48
Dhr. Pascal
“Erg gemakkelijk reserveren en goed…”

“Erg gemakkelijk reserveren en goed vergelijk tussen autoverhuurders. Mooie aanbieding "Black Friday" Wat alleen jammer is, is dat er ondanks dat je Worry Free gekozen hebt toch nog een verkoopmoment plaatsvind door de verhuurder om extra's te verkopen en je onzeker te maken.”

17-03-2020 15:57

Locatie informatie voor Verenigde Staten

Autoverhuur Verenigde Staten
Autoverhuur Verenigde Staten

Introductie

De Verenigde Staten (United States of America) is een groot land in Noord-Amerika en bestaat uit vijftig verschillende staten. Het land is internationaal gezien veelbetekenend op het gebied van cultuur, politiek en economie. Niet alleen de bevolking kent een grote diversiteit, ook het landschap en het klimaat is erg gevarieerd. Van droge woestijnen en koude poolgronden tot aan tropische stranden; u komt het allemaal tegen in de VS. De Verenigde Staten is een ontwikkeld land en dankzij de grote diversiteit is er voor iedereen genoeg te zien en te doen.

Tip: Huur een auto en maak een roadtrip door Amerika

Amerika ik is bij uitstek het land voor een roadtrip. Verreweg de meest bekende route is natuurlijk de route 66. De route begint in Chicago en heeft een lengte van meer dan 3500 km, doorkruist 8 verschillende staten om uiteindelijk te eindigen op het strand van Santa Monica, Los Angeles.

Geschiedenis van Amerika

Tienduizenden jaren geleden leefden er al verschillende bevolkingsstammen in de Verenigde Staten. Zij waren oorspronkelijk afkomstig uit Azië en werden door Europese ontdekkingsreizigers Indianen genoemd. Ze hebben zich over het hele continent verspreid. De Indianen leefden hoofdzakelijk van de visvangst en de jacht.

Christopher Columbus staat bekend als de ontdekker van Amerika (in 1492). Dit is niet juist omdat vierhonderd jaar daarvoor (rond het jaar 1000) de Vikingen al het land binnen getrokken waren. Na de herontdekking door Columbus werden er kleine koloniën opgezet. De Europeanen hoopten goud te vinden in Amerika. Tijdens de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw bezetten de Spanjaarden het zuidwesten en Florida. De eerste succesvolle Engelse nederzetting was Jamestown, Virginia, in 1607. In 1624 werd ook door de Nederlanders een kolonie opgezet: Nieuw-Nederland (Nieuw-Amsterdam was een versterkte nederzetting binnen deze kolonie). Veertig jaar later hebben zij deze kolonie aan de Engelsen af moeten staan. Nieuw-Amsterdam staat sindsdien bekend als New York.

De koloniale tijd werd gekenmerkt door gevechten tussen de kolonisten (vooral Engelsen) en de oorspronkelijke bewoners van het land. Door de ontwikkelingen in de nederzettingen tijdens de koloniale tijd kwam er een tekort aan arbeidskrachten. Dit was een oorzaak voor het tot stand komen van de slavernij. Er kwamen veel Afrikanen naar Amerika die daar als slaven voor de kolonisten werkten.

Na de French and Indian War wisten de kolonisten in 1763 de Fransen in Canada te verslaan. De oorlog had voor financiële tekorten gezorgd waardoor de Engelsen meer belasting eisten. De koloniën verzetten zich hiertegen en dit was het begin van de onafhankelijkheidsoorlog. De koloniën wonnen, verklaarden in 1776 hun onafhankelijkheid en formeerden de Verenigde Staten. Pas in 1783 trok Groot-Brittannië zich terug uit de Verenigde Staten. In 1787 kreeg het land haar eerste grondwet waarin de rechten van de mens vastgelegd werden. In 1789 kwam de Amerikaanse constitutie verder van de grond. Er werd een Congres gevormd (bestaande uit het Huis van Afgevaardigden en de Senaat) en het land kreeg haar eerste president: George Washington.

De periode daarna stond in het teken van uitbreiding. Dit resulteerde in een oorlog met Mexico en de Indianen. Amerika veroverde grote stukken van Mexico. Het noorden van Amerika werd geïndustrialiseerd terwijl men in het zuiden van Amerika leefde van katoenplantages. Op deze plantages werkten grote groepen zwarte slaven. Door dit verschil ontstond er spanning tussen het noorden en het zuiden. De bewoners in het noorden wilden niets met slavernij te maken hebben. Toen Abraham Lincoln president werd (die tegen slavernij was) scheidden elf zuidelijke staten zich van de Verenigde Staten af. In 1861 brak de Amerikaanse Burgeroorlog uit. Het zuiden (met 9 miljoen inwoners) had geen schijn van kans tegen het rijke en moderne noorden (met 23 miljoen inwoners). Er stierven veel Amerikanen maar het land bleef verenigd en de slavernij werd afgeschaft. De Afro-Amerikaanse bevolking had echter geen gelijke rechten en vaak bleven ze bij hun oude bazen werken. Deze bevolkingsgroep werd op economisch, sociaal en politiek gebied achtergesteld. Ook de oorspronkelijke bevolking had het zwaar te verduren. De Indianen werden in kleine reservaten geplaatst en de blanke boeren namen hun land in bezit.

Na de Amerikaanse Burgeroorlog had het land een erg sterk leger. Ook op zee was de VS machtig. Tijdens de achttiende eeuw breidde de Verenigde Staten zich uit naar het westen. Er werden steeds meer staten aan het land toegevoegd. De bevolking van de VS groeide enorm. Er werden verschillende anti-immigratie wetten opgesteld. Een voorbeeld hiervan is de Chinese Exclusion Act (1882). Deze wet maakte het onmogelijk voor Chinezen om naar de VS te emigreren.

Pas tijdens de Eerste Wereldoorlog kon Amerika haar invloed in Europa uitbreiden. Het land hielp de geallieerde troepen vanaf 1917. In Rusland groeide in die tijd het communisme. Dit leidde tot paniek onder de Amerikanen en het land begon zich te isoleren. In 1920 werd de productie, verkoop, import en export op alcohol verboden. De drooglegging leidde tot grote chaos. Daarnaast daalden de lonen terwijl de winst van de bedrijven bleef groeien. In 1929 zakte de beurs op Wall Street ineen en er was sprake van een enorme economische crisis.

Het begin van de Tweede Wereldoorlog luidde het einde van de depressie in. De oorlog zorgde voor werkgelegenheid. Na een aanval van Japan op Pearl Harbor in Hawaï kon de VS niet langer neutraal bleven. De VS vocht op alle fronten mee en heeft een grote invloed gehad op de overwinning door de geallieerden.

De jaren na de oorlog stonden in het teken van de Koude Oorlog (1947-1991) tussen de Sovjet-Unie en de VS. Er was een gewapende vrede tussen het kapitalistische westen (onder leiding van de VS) en het communistische Oostblok (onder leiding van de Sovjet-Unie). Beide landen waren in bezit van een uitgebreid nucleair arsenaal. De spanning steeg maar de atoombommen werden niet ingezet.

In de jaren van de Koude Oorlog vocht de VS mee in Vietnam. De VS steunde Zuid-Vietnam terwijl Noord-Vietnam communistisch was. In de VS leidde de Vietnamoorlog tot grote onrust. Deze onrust uitte zich in opstanden van vrouwen, minderheden en jongeren. De zwarte bevolking, onder leiding van Martin Luther King, wilde gelijke rechten. De opstand wierp zijn vruchten af: in 1964 kwam er een wet dat een einde maakte aan de rassenscheiding. Veel mensen kwamen om tijdens de Vietnamoorlog. In 1973 zag de VS zich gedwongen zich terug te trekken en liet het slecht opgeleide leger in Zuid-Vietnam aan haar lot over.

In 1980 werd Ronald Reagan president. Hij was anti-communistisch en trad daadkrachtig op tegen de Sovjet-Unie. Toen Gorbatsjov daar aan de macht kwam, hebben gesprekken tussen de beide leiders ervoor gezorgd dat er wapenbeheersingsakkoorden gesloten werden. In 1988 kwam George Bush aan de macht. Een jaar later maakte hij met Gorbatsjov officieel een einde aan de Koude Oorlog. De Sovjet-Unie viel uiteen waardoor de VS haar grootste tegenstander kwijt was.

In 1992 kwam Bill Clinton aan de macht. Tijdens zijn regeerperiode groeide de economie van de VS. Acht jaar later werd George W. Bush president. Het nieuwe millennium begon met een aanslag op het World Trade Center in New York. Bush kondigde een oorlog aan tegen het terrorisme en het Amerikaanse leger wist de Taliban uit Afghanistan te verdrijven. In 2003 trok het Amerikaanse leger Irak binnen. De Verenigde Naties vermoedden dat Irak over massavernietigingswapens zou beschikken en steunden de VS. Het leger boekte veel overwinningen en wist ook de leider Saddam Hoessein op te pakken. Momenteel hebben de Amerikaanse legers zich nog steeds niet terug getrokken uit Irak.

Samenleving en Cultuur

De totale populatie van de VS bestaat momenteel uit meer dan 300 miljoen inwoners. Alleen India en China hebben meer inwoners. Etnisch gezien is de VS een zeer divers land. Er wonen meer dan dertig etnische groeperingen bestaande uit minimaal één miljoen mensen. Een groot deel van het totale inwoneraantal is van Europese afkomst. Zij zijn voornamelijk afkomstig uit Duitsland, Ierland, Groot-Brittannië, Italie, Scandinavië en Slavische landen. Het aantal Amerikanen met een Europese achtergrond neemt (relatief) af. Door de massale immigratie zijn ook veel inwoners afkomstig uit Azië, Afrika en Latijns Amerika. De oorspronkelijke bewoners van Amerika, zoals de Indianen en de Inuit, vertegenwoordigen slechts één procent van de bevolking.

De inwoners van de Verenigde Staten wonen ongelijk over het land verspreid. In Alaska en de westelijke gebieden wonen de minste inwoners. In het oosten is de bevolkingsdichtheid daarentegen erg hoog. Ongeveer driekwart van de bevolking woont in of rond een stad. Er zijn maar liefst 175 steden in de VS waar meer dan 100.000 mensen wonen.

Ongeveer 80% van de Amerikanen is christelijk. Daarvan is meer dan de helft protestants en ongeveer 26% is rooms-katholiek. Een klein percentage van de Amerikaanse bevolking is joods of islamitisch. Verder vertegenwoordigt ongeveer 1% van alle inwoners het Hindoeïsme of het Boeddhisme. Het land beschikt ook over enkele ‘zwarte’ kerken zoals de ‘National Baptist Convention’ en de ‘African Methodist Episcopal Church’. De Indianen hebben hun eigen religie.

De VS heeft geen officiële taal. Ongeveer 97% van de Amerikanen spreekt Engels op goed of hoog niveau. Het grote verschil tussen de Engelse taal en het Engels-Amerikaans is de afwijkende uitspraak. Ook zijn er woorden die wat betreft de betekenis van elkaar verschillen. Er worden door grote groepen ook andere talen gesproken. Vooral in de zuidwestelijke staten spreken veel inwoners Spaans. Chinees wordt ook nog veel gesproken. Een klein en dalend percentage spreekt de taal van de oorspronkelijke bewoners.

De Amerikaanse cultuur is erg divers en heeft een grote invloed gehad op de westerse samenleving. Over de hele wereld vindt men de Amerikaanse fastfoodketens (bijvoorbeeld Mc Donalds). Ook wordt de frisdrank Coca Cola wereldwijd gedronken. Vele muzieksoorten vonden haar oorsprong in Amerika, zoals blues en jazz. Amerikaanse films en televisieprogramma’s kunnen overal gezien worden, iedereen kent het vrijheidsbeeld en ook de Amerikaanse sporten (zoals honkbal en basketball) worden in veel landen beoefend.

Politieke situatie

De VS is een constitutionele republiek. De verhouding tussen de macht van de federatie en de deelstaten is wettelijk vastgelegd. Ook de gescheiden verhoudingen tussen de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht worden wettelijk geregeld. De wetgevende macht ligt in handen van het Congres. Deze bestaat uit het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Iedere staat kiest twee leden van de Senaat. Om de twee jaar vindt er een herverkiezing plaats voor eenderde deel van de Senaat. Senatoren worden voor zes jaar gekozen. De vice-president is de voorzitter van de Senaat. Het Huis van Afgevaardigden bestaat uit 435 leden die steeds voor twee jaar gekozen worden. Elke staat is vertegenwoordigd in het Huis van Afgevaardigden. De verdeling gebeurt op basis van bevolkingsdichtheid van een staat.

Het Congres wordt geleid door de president. De president heeft de uitvoerende macht in eigen handen. De president wordt voor een periode van vier jaar indirect door het volk gekozen. Zij stemmen voor een college van 538 kiesmannen uit alle staten en het District van Columbia. De winnaar in een staat krijgt alle kiesmannen die vervolgens hun stem uitbrengen op de kandidaat met het grootste aantal stemmen. De president heeft veel macht. Hij kan tegen een wet stemmen die goedgekeurd is door het Congres. De rechterlijke macht ligt bij het Hooggerechtshof. Het land is verdeeld in federale districten die over federale rechtbanken beschikken. Het ‘Supreme Court’ is het hoogste gerechtshof van de VS. Haar belangrijkste taak is de interpretatie en het naleven van de grondwet.

Buitenlands beleid, defensie, valutamanagement, handelsmanagement, de relatie tussen de 51 onderlinge staten en het beschermen van de mensenrechten zijn de bij de constitutie vastgelegde taken van de federale overheid. In de praktijk is de federale overheid ook actief met welvaart en educatie. Officieel horen deze laatste taken thuis bij de onderlinge staten zelf.

Een verstrekkende militaire en economische macht is een karakteristiek van de Verenigde Staten. De Amerikaanse buitenlandse relaties zijn dan ook vaak een belangrijk onderwerp in de internationale politiek. Reacties op haar beleid zijn vaak krachtig en niet zelden krijgt de regering felle kritiek. Ook de Amerikaanse burgers komen dikwijls in opstand tegen beslissingen van het Congres. Toch kan de VS vaak op internationale steun rekenen. Vooral het Groot-Brittannië, Australië, Japan en Polen zijn goede bondgenoten.

George Walker Bush is de huidige president van de VS. President Bush is lid van de Republikeinse Partij. Zowel in 2000 als in 2004 versloeg Bush zijn democratische tegenkandidaat. De Republikeinse Partij en de Democratische Partij zijn al sinds halverwege de negentiende eeuw de grootste politieke partijen.

Bush staat bekend om zijn agressieve internationale beleid. Zijn keuzes zorgen vaak voor veel kritiek. Onder leiding van president Bush voerden de Amerikanen oorlog in zowel Afghanistan als in Irak. Zijn tweede ambtstermijn staat in het teken van het internationale terrorisme. Na de aanslag op het WTC in New York verklaarde Bush de oorlog aan het terrorisme. Het binnenlandse beleid van Bush wordt gekenmerkt door belastingverlagingen en een maatregel om de situatie van ouderen en zieken te verbeteren.

Economie

Economisch gezien is de VS het grootste land ter wereld. Het land kent een marktgerichte economie en is de grootste consument van energie ter wereld. De invloed van de overheid op de economie is beperkt. De belangrijkste sector is de dienstensector. Ongeveer driekwart van de bevolking is in deze sector werkzaam. Amerika is rijk aan grondstoffen zoals kool, olie, gas, metalen en mineralen. De agricultuur is ook van groot belang voor de economie. Amerika is de grootste producent van maïs, soja bonen, rijst en tarwe. Naast deze landbouwproducten worden er ook nog veel andere producten geëxporteerd. De productiesector van Amerika bestaat voornamelijk uit het produceren van auto's, vliegtuigen, staal en elektronische apparaten. Tenslotte is de toeristensector ook een grote inkomstenbron. In 2003 was de VS op Frankrijken Spanje na het meest bezochte land door toeristen. De meeste toeristen zijn afkomstig uit Canada.

Canada, China, Mexico, Japan en het Groot-Brittannië zijn de grootste handelspartners van de VS. De handelsrelatie tussen Canada en de VS is de grootste in de wereld gemeten naar de waarde die iedere dag de grens over gaat.

De economische activiteit varieert per gedeelte van de VS. New York City is het financiële centrum, Los Angeles is belangrijk voor film- en televisieproductie en het middenwesten staat bekend om haar zware industrie. De VS bestaat voor ongeveer dertig procent uit bosgebied. Deze bossen leveren niet alleen hout op, maar worden ook gebruikt voor recreatie, natuurbeheer en voedselvoorziening. Ook de visserij levert een kleine bijdrage aan de economie. Vooral de Stille Oceaan en de Golf van Mexico zijn hiervoor belangrijk. In Texas vindt men het petrochemische centrum en de economie van het zuidoosten draait in het bijzonder op medisch onderzoek en de textielindustrie.

Amerika heeft geen uitgebreid sociaal stelsel. Hierdoor leven redelijk veel mensen (voor westerse begrippen) onder de armoedegrens. Er bestaat een grote financiële ongelijkheid. Het handelstekort is aan vele (inter)nationale kritiek onderhevig en baart veel Amerikaanse politici zorgen. Toch blijft de Amerikaanse economie groeien en kan men stellen dat de Verenigde Staten beschikken over een werelddominerende economie.

Geografie en Klimaat

De Verenigde Staten heeft op twee landen na (India en China) het grootste bevolkingsaantal ter wereld. Wat betreft de grootte van het land komt de VS, met een oppervlakte van 9.809.155 km2, op een vierde plaats, na China, Rusland en Canada. Met watergebieden inbegrepen is de VS groter dan China. Het land is een Noord-Amerikaanse federatie en omvat 50 staten en het District van Columbia.

De VS grenst aan Canada (in het noorden) en aan Mexico (in het zuiden). In het oosten grenst het land aan de Atlantische Oceaan, in het westen aan de Grote Oceaan en in het zuidoosten aan de Golf van Mexico. Alaska, een van de twee staten die niet tegen andere staten aanliggen, grenst aan de Pacific Oceaan, de Straat van Bering en de Arctische Oceaan. Hawaii ligt ook niet tegen andere staten aan; deze staat ligt middenin de Grote Oceaan. De totale kustlijn van de VS bedraagt bijna 20.000 kilometer.

De hoofdstad van de VS is Washington. Hier is ook het Witte Huis gevestigd (de ambtswoning van de president). Washington is het politieke centrum van het land. New York is de grootste stad van de Verenigde Staten, en tevens het economisch centrum van het land. Het is een van de belangrijkste steden ter wereld. Andere grote steden van de VS zijn Houston, Philadelphia en Phoenix. De grootste staat van de VS is Alaska. Het is echter ook de meest dunbevolkte staat. De kleinste staat is Rhode Island. Californië heeft het hoogste inwoneraantal en Wyoming heeft de minste inwoners.

Het hoogste punt van de VS is Mount Mckinley in Alaska. Deze berg is maar liefst 6194 meter hoog. Het landschap van Amerika is zeer gevarieerd. Het oosten bestaat voornamelijk uit rollende heuvels en bosgebied. De Appalachen vormt een lage bergketen in het oosten van het land. De vijf grote meren, de Great Lakes, liggen in het centrale noorden. Het zuidoosten bestaat voornamelijk uit subtropische bossen en mangrove, vooral in Florida. Ten westen van de Appalachen liggen de Ohio- en Tennessee-valleien. Deze valleien bestaan uit rollende heuvels en vruchtbare grond. De Rocky Mountains beslaan een groot deel van het westen van Amerika. Tussen dit hooggebergte en de rotsachtige bergen van de Cascades en de Sierra Nevada ligt een woestijngebied. Het zuidelijk deel hiervan is bekend als de Great Basin. Het zuidwesten van het land bestaat voornamelijk uit woestijngebieden. Hier ligt onder andere de Grand Canyon. De westkust bestaat voor een groot deel uit bergachtig gebied.

Net als het landschap, is ook het klimaat van de VS erg gevarieerd. In het noordoosten van het land heerst een vochtig landklimaat. In de winter kan hier veel sneeuw vallen terwijl in de zomer de temperatuur kan oplopen tot bijna veertig graden Celsius. Het middenwesten van het land heeft een landklimaat met hete zomers en strenge winters. De zuidelijke staten hebben minder strenge winters dan de staten in het middenwesten. Deze staten hebben de meeste zonuren. Enkele staten, zoals Hawaï en Florida, hebben zelfs een tropisch klimaat. In het noorden van het land heerst een koel klimaat. Zowel de winters als de zomers zijn hier kouder en er valt meer neerslag. In het noordwesten van de VS schijnt de zon het minst vaak. Er valt veel regen en de temperaturen tussen de winter en de zomer lopen niet zo sterk uiteen als in andere delen van het land. Verder heeft de noordkust en het binnenland van Alaska een poolklimaat. De vlakten ten westen van de Mississippi Rivier bestaan uit semi-woestijn gebieden. De Great Basin, in het zuidwesten, bestaat uit woestijn. Hier valt zeer weinig regen.

De VS kent extreme weersituaties. Het land wordt regelmatig getroffen door orkanen. Deze komen vooral voor in het zuidoosten. De orkanen bedreigen vooral de kustgebieden. Ook zorgen aardbevingen en tornado’s vaak voor grote problemen. Daarnaast is de hitte soms bedreigend voor de gezondheid van de Amerikanen. Bovendien ontstaan er ook sneller bosbranden.

Verkeer en Infrastructuur

Amerika heeft een efficiënt en goed onderhouden wegennetwerk. Er zijn veel snelwegen in het land. Deze verbinden staten, steden en landelijke gebieden. Amerika is het land van de auto. Het autobezit onder Amerikanen is namelijk erg hoog. Iedere staat kent haar eigen wetgeving wat betreft verkeersregels. De regels wijken niet erg van elkaar af, maar u moet hier toch wel op bedacht zijn wanneer u een auto huurt. Maximumsnelheden worden in mijlen aangeven. In de meeste staten mag men auto rijden vanaf zestien jaar. Soms ligt de grens bij achttien jaar. In de meeste staten is het verplicht een gordel te dragen als u voorin zit. Er zijn ook staten waar u achterin ook verplicht een gordel om moet.

U kunt er ook voor kiezen om per trein het land te verkennen. Het spoornetwerk is in verhouding tot Europa onderontwikkeld; het is niet zo gebruikelijk als in Europa om met de trein te reizen. Er is een transcontinentaal spoornetwerk. Deze wordt vooral gebruikt om vracht tussen de laagste 48 staten te vervoeren. Passagiersservice wordt onder andere door ‘Amtrak’ geboden. De VS kent geen hoge snelheidstreinen. Veel grote Amerikaanse steden hebben wel een ondergrondse (‘subway’). New York City heeft het meest uitgebreide netwerk van metro’s en ondergrondse treinen.

Het reizen per bus is de goedkoopste manier van reizen in de VS en veel mensen maken hier dan ook optimaal gebruik van. Greyhound Bus Company biedt als enige transcontinentale diensten in de VS aan.

De populairste manier om lange afstanden af te leggen, is vliegen. Gezien de grote afstanden die in dit land overbrugd moeten worden, wordt er in de VS veel gevlogen. Ook het reizen van en naar de VS gebeurt uiteraard per vliegtuig. Het land is goed ingesteld op de vele mensen die gebruik maken van de luchtvaart. Belangrijke vliegvelden zijn O' Hare International Airport, Los Angeles International Airport, Dallas-Fort Worth International Airport, John F. Kennedy International Airport (in New York City), San Francisco International Airport, Denver International Airport, Miami International Airport en Orlando International Airport.

Mexico heeft de grootste binnenhaven. De belangrijkste zeehavens van de VS liggen in de volgende steden: Houston, Los Angeles, San Francisco, New Orleans, New York, Baltimore en Newport. Waterwegen worden veel voor vrachtvervoer maar ook voor personenvervoer gebruikt.

Tijdzone

De aangrenzende staten van de VS zijn ingedeeld in vier tijdzones. Van oost naar west is dat Eastern (GMT -5), Central (GMT -6), Mountain (GMT -7) en Pacific (GMT -8). Alaska valt in de tijdzone GMT -9 en Hawaï kent een tijdzone van GMT -10. Behalve Arizona en Hawaï houdt men in alle staten een zomertijd aan.

Eten en Drinken

In de VS houdt men van een stevig ontbijt. Amerikanen ontbijten vaak met roerei, spek, bagels of wafels (pancakes) met stroop. Veel Amerikanen eten veel en ongezond waardoor het land te kampen heeft met overgewicht. Amerikanen zijn vleesliefhebbers en houden van een uitgebreide barbecue. Ook staat de VS bekend om de grote hoeveelheid fastfoodketens. Overal vindt bijvoorbeeld Mc Donalds, Burger King en Kentucky Fried Chicken. Amerikanen eten veel hamburgers en staan bekend als echte coladrinkers. Naast fastfoodrestaurant vindt u natuurlijk nog genoeg andere restaurants in de VS. De keuken is beïnvloed door alle verschillende culturen die in het land samenleven. Hierdoor kunt u veel buitenlands voedsel eten, zoals Chinees, Mexicaans en Italiaans. De porties die u in de VS krijgt zijn altijd erg groot. Het is erg gebruikelijk om fooien te geven in restaurants. De bediening ontvangt namelijk weinig salaris. Voor een goede service wordt vaak 15 tot 20 procent fooi gegeven.

Om een bar te kunnen bezoeken, moet u minimaal achttien jaar oud zijn en een geldig legitimatiebewijs op zak hebben. De regels met betrekking tot alcoholgebruik zijn streng. Voor het kopen en drinken van alcohol geldt een leeftijdsgrens van minimaal 21 jaar. In het openbaar mag er niet gedronken worden en er mogen ook geen aangebroken alcoholflessen in de auto aangetroffen worden (met uitzondering van de kofferbak).

Accommodaties

Vrijwel overal in de VS vindt u hotels. Veel kamers zijn voorzien van airconditioning, een badkamer en een televisie. Het is verstandig om de kamer op tijd te reserveren. U kunt zonder kosten de hotels telefonisch boeken. Langs de autowegen zijn er vaak motels te vinden. Deze zijn goedkoper dan hotels maar hebben minder voorzieningen. Hotels en motels in en rond de steden zijn duurder dan de hotels en motels in de landelijke gebieden. Buiten de steden zijn er ook jeugdherbergen. Hier overnachten vooral backpackers tegen een laag tarief. Jongeren die voor een langere periode in de VS verblijven, kunnen er ook voor kiezen om een kamer op een campus van een universiteit te huren. Kampeerliefhebbers hebben de keuze uit openbare kampeerterreinen (in nationale parken, staatsparken en staatsbossen) en particuliere campings. Het is gebruikelijker om in een camper of caravan te overnachten als in een tent. Verder kunt u overnachten in een Bed & Breakfast (ook wel ‘guesthouse’ genoemd). Deze zult u ook overal aantreffen. De prijs van een guesthouse ligt vaak hoger dan de prijs voor een motel. Voor een unieke ervaring kunt u ook een overnachting boeken op een ‘ranche’. Dit kunt u vergelijken met een kampeerboerderij. Hier wordt paardgereden en zult u in aanraking komen met de typische ‘western’ cultuur.

Externe Bronnen

Voor meer informatie over de Verenigde Staten raden wij u naast zoeken met Google de volgende bronnen aan:

Veelgestelde vragen

Is EasyTerra Autohuur de goedkoopste? Ja, wij hebben laagste prijsgarantie en doordat we aanbieders vergelijken kunnen we je altijd de scherpste tarieven aanbieden. Wat heb ik nodig als ik mijn huurauto ophaal? De voucher, je paspoort, rijbewijs en creditcard. Het is erg belangrijk dat je een rijbewijs en creditcard bij je hebt die beide op naam van de hoofdbestuurder staan. Wees erop voorbereidt dat het lokale verhuurbedrijf een bepaald bedrag op je creditcard zal blokkeren voor onder andere de borg. Hiervoor heb je de pincode van je creditcard nodig. Indien je rijbewijs onleesbaar is (bijvoorbeeld in het Chinees) dan moet je ook een vertaling hiervan bij je hebben. Alleen je originele paspoort en rijbewijs zijn geldig, dus geen kopieën. Zijn er nog additionele kosten? In principe zijn al onze tarieven inclusief. Mochten er toch nog additionele kosten van toepassing zijn, dan zal onze reserveringsafdeling u hierover van te voren inlichten. Mocht u dan niet akkoord gaan, dan kunt u gratis en te allen tijde (minimaal 48 uur van tevoren) uw boeking annuleren. Welke verzekeringen zijn van toepassing op mijn huurauto? In de meeste gevallen zijn de tarieven inclusief WA-verzekering en brandverzekering. Ook de allriskverzekering en de diefstalverzekering zijn in de meeste gevallen inbegrepen in onze tarieven. Wat is het worry-free label? Dit label geeft aan dat de huurauto voldoet aan de volgende eisen: Ongelimiteerde kilometers, zonder eigen risico (of dekking eigen risico), een gunstig brandstofbeleid en een verhuurbedrijf met goede klantervaringen. Met een auto die aan deze vier eisen voldoet, wordt de selectie een stuk eenvoudiger. Hoe kan ik mijn boeking wijzigen of annuleren? Je kunt direct annuleren via “mijn account”. Indien de wijziging of annulering op korte termijn is (binnen 48 uur) raden wij je aan telefonisch contact met ons op te nemen. Binnen welke termijn wordt mijn boeking bevestigd? De meeste reserveringen worden binnen enkele minuten na de betaling bevestigd. Voor last- minute boekingen, (ophalen in de volgende 48 uur) adviseren wij u contact op te nemen met onze reserveringsafdeling. Welke aanbieders vergelijkt EasyTerra Autohuur op deze locatie?
 • Ace Rental Cars
 • addCarRental
 • Advantage Rent a Car
 • Alamo Rent a Car
 • Apollo Car Rental
 • Avis
 • Britz Motorhomes
 • Budget
 • Dollar Rent a Car
 • Eaglerider
 • Easirent
 • East Coast Car Rentals
 • Enterprise
 • Europcar
 • Fox Rent A Car
 • Green Motion
 • Hertz
 • InterRent
 • Mex Rent a Car
 • National Car Rental
 • Rent Max
 • Road Bear
 • SIXT Rent a Car
 • Thrifty

Alle steden in Verenigde Staten

EasyTerra Autohuur Verenigde Staten vergelijkt de prijzen van autoverhuur bedrijven in de volgende steden:

Overige steden